Stöd & matchning

MotiveringsCentrum AB har ett tätt samarbete med ETU AB som erbjuder stöd och matchning i Västerås. Stöd och matchning finns till för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Letar du nytt jobb eller vill ha hjälp med att börja studera? Stöd och matchning vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid och är inskriven på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen beslutar om du har rätt till tjänsten. Fråga din arbetsförmedlare om du har möjlighet att gå stöd och matchning, om din arbetsförmedlare säger ja kan du välja ETU AB.

Vid deltagande i tjänsten Stöd och Matchning på ETU blir placeringen skräddarsydd efter dina behov och mål för att på bästa sätt kunna ge dig det stöd du behöver. Du får också av ETUs mycket erfarna coacher hjälp med att bland annat komma i kontakt med vårt stora kontaktnät på arbetsmarknaden, vägledning i hur man skriver CV och personligt brev, intervjuträning och du är garanterad studie- och yrkesvägledning. ETU lägger mycket tid på enskilda deltagare, ger täta enskilda samtal och är mycket framgångsrika i att få ut arbetssökande i sysselsättning.

Vill du ha tillgång till stöd och ett kontaktnät som kan leda till jobb eller studier? Du får tillgång till unikt kontaktnät, ETU erbjuder studiebesök och presenterar dig hos olika arbetsgivare. Du som deltagare i stöd och matchning på ETU får tät kontakt med våra kvalificerade coacher som jobbar hårt för att du ska bli en del av det samhälle vi lever i.

MotiveringsCentrum AB arbetar tätt med stora- och små arbetsgivare, vilket gör att samarbetet mellan MotiveringsCentrum och ETU leder till att du som deltagare på ETUs stöd och matchning får tillgång till ett brett kontaktnät av arbetsgivare.

ETU AB kan även erbjuda stöd på flera olika språk:
Svenska
Engelska
Kurdiska(Kurmanci, Sorani & Badinini)
Arabiska
Somaliska
Persiska
Bosniska
Ryska

För mer information om stöd och matchning på ETU AB se:
www.etu.se

Rekrytering och bemanning

Vi hjälper er med rekryteringen, ni sparar tid och vi matchar kandidater efter er kravprofil. Ni får rätt person på rätt plats. Vi förmedlar personal inom olika yrkesgrupper. Bemanningen, kan både vara kortsiktig men även långsiktig vi erbjuder konsulter med kompetens och vilja att göra en skillnad hos er. Vi hjälper er med ert personalbehov, vi lägger stor vikt vid att hitta rätt personer matchade till era uppdrag. Vi hjälper företag med bemanning och rekrytering, vi ser till så ni både sparar tid och slipper dyra processer i rekryteringen. MotiveringsCentrum AB hyr ut personal efter era behov med fokus inom socialt arbete bland annat skola, fritidsverksamhet och inom elevhälsa. Vi erbjuder skola & fritidsverksamheter vikarier i form av lärarstudenter eventuellt vid sjukdom eller ledighet av er ordinarie personal.

Vi erbjuder även konsulter inom andra yrkesgrupper, kontakta oss för mer information. Vi har konsulter som är specialister inom sina områden bland annat skolpsykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Är ni intresserade av att ta del av våra konsulter eller ta hjälp av oss i er rekrytering? Kontakta oss. Vid överenskommelse skickar vi en ansökan som ni sedan fyller i.

Om oss

MotiveringsCentrum erbjuder helhetslösningar till företag beträffande arbetsmarknadsförberedande insatser, bemanning och rekrytering. Vi på MotiveringsCentrum ser till att fylla den kompetens ni är i behov av med rätt lösningar som är hållbara.
Det som präglar MotiveringsCentrum AB som företag är att vi sätter människan i fokus. Lösningsfokuserade gentemot våra kunder och vår strävan är att varje enskild individ ska bli en del av det samhälle vi lever i.
Vi har ett tätt samarbete med flera andra företag för att hitta lösningar som på sikt minskar arbetslösheten samt får fler att vilja utbilda sig.

Kontakta oss

Adress
Fallhammargatan 3A
721 33 Västerås
Mensur Okic
Verksamhetschef
Mobil: 073- 870 00 53
mensur.okic@motiveringscentrum.se
Kriv Perdaod
Kommunikationsstrateg
kriv.perdaod@motiveringscentrum.se

Personal
Anna Johansson
Ansvarig handledare/Jobbcoach
Mobil: 072-323 56 32
anna.johansson@motiveringscentrum.se
Anders Gustafsson
Studie- och yrkesvägledare
Mobil: 073-331 18 63
anders.gustafsson@motiveringscentrum.se

Lediga tjänster

Vill du arbeta hos oss? Kontakta oss på info@motiveringscentrum.se. Vi tar emot din ansökan och återkommer. Vänligen ta med följande uppgifter i mailet:
För- och efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Samt bifoga CV och personligt brev.